Underhålls­plan

Minskade energikostnader, ökad boendetrivsel och snabb felavhjälpning är några av alla fördelar som följer med att hålla en hög kvalité på er fastighetsförvaltning. Vi vet att det kan vara svårt att hinna med allt – och därför finns vi!

Smart förvaltning med en underhållsplan

En underhållsplan är en förutsättning för att en bostadsrättsförening ska kunna säkra sin fastighets fortsatta livslängd.

Med underhållsplanen får du en god överblick av vad för underhåll som krävs i fastigheten och när det underhållet bör genomföras. Det är även en viktig del av arbetet med föreningens ekonomi, då den har inverkan på budgetarbetet och de planeringar och avsättningar som måste göras på grund av framtida kostnader.

Underhållsplan för fastighetsägare:

Med en underhållsplan kan fastighetsägare ta reda på hur behovet av underhåll ser ut inför framtiden. Underhållsplanen är ett av de viktigaste verktygen för fastighetsägarens långsiktiga förvaltning. Där får ni svar på; ”Vad ska göras?”, ”När ska det göras?” och ”Vad kommer det att kosta?”

 • Hur gör man en underhållsplan?

  För att göra en underhållsplan behöver först en fackman besikta fastighetens fasad, fönster, golv och tak, samt dess tillhörande installationer. Utifrån det görs en värdering av hur lång tid det är kvar innan de olika delarna behöver renoveras eller bytas ut. Det utförs även en uppskattning om kostnad och planerar i vilken ordning de olika underhållsåtgärderna ska göras.

 • Hur ska en underhållsplan vara utformad?

  En underhållsplan ska vara enkel att förstå och smidig att uppdatera. Målet med en underhållsplan är att dess innebörd ska vara tydlig för alla som läser den, det är därför viktigt att den inte är allt för detaljerad. Den ska även vara lätt att arbeta i och uppdatera, för att arbetet ska kunna utföras kontinuerligt.

 • Revidera underhållsplanen

  Det är viktigt att uppdatera en underhållsplan löpande, då den skall vara ett levande dokument. Annars riskerar den att bli meningslös och inte fylla sin funktion. Kanske måste ett underhåll tidigareläggas eller skjutas på? Kanske kan två underhållstillfällen slås ihop till ett? Då kan föreningen kanske slippa hyra en byggnadsställning vid två tillfällen. Passa även på att stämma av med era grannföreningar, finns det en möjlighet att samköra dessa arbeten för att få ner kostnaderna.

  Vi hjälper er gärna med en årlig revidering av underhållsplanen, samt att ta in aktuella offerter på underhållsarbetet som skall utföras.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter