Hem » Ekonomisk förvaltning

Ekonomisk förvaltning

Vi sköter den ekonomiska förvaltningen och kan hjälpa dig med allt från löpande bokföring och betalning av fakturor, skatter och löner till upprättande av årsredovisning och budget. Föreningens ekonomi följer du smidigt i vår kundportal.

Komplett ekonomisk förvaltning

Våra fastighetsförvaltare i Umeå erbjuder ekonomisk förvaltning tillsammans med vår partner, som är en av Sveriges ledande leverantörer av ekonomisk förvaltning. En ekonomisk förvaltare sköter bland annat den löpande bokföringen och tillser att man får en rättvisande bild av föreningens ekonomi och en lättöverskådlig vy över föreningens ekonomiska situation. Man hjälper även styrelsen i budgetarbetet, för att säkerställa en långsiktigt god ekonomi för bostadsrättsföreningen. Det är även den ekonomiska förvaltaren som ansvarar för avgiftsavisering, köhantering m.m

Våra tjänster inom ekonomisk förvaltning:

För oss på Norrskenet är det viktigt att styrelsen känner att de har en god överblick och förståelse för föreningens ekonomi, detta skapas genom att man har en transparens och en tydlighet i kundportalen, så att det är lätt att ta fram de rapporter man kan önska, samt att attestera leverantörsfakturor. Vi erbjuder även en egen kontaktperson, med vilken styrelsen kan bolla de frågor som kan uppkomma. I den ekonomiska förvaltningen ingår bland annat:

 • Enkel och uppdaterad uppföljning av föreningens ekonomi

  I vår kundportal kan ni smidigt följa vad som hänt avseende ekonomin i föreningen, allt från leverantörsfakturor, till resultat och balansrapporter.

 • Löpande bokföring

  Vi tar hand om allt från inscanning av fakturor, till kontering. Det enda ni i styrelsen behöver göra är att slutattestera leverantörsfakturorna.

 • Årsbokslut, årsbudget, föreningens inkomstdeklaration och en mall för er förvaltningsberättelse

  Årligen görs bokslut och en årsredovisning skapas i god tid, det ger en tydlig bild av det ekonomiska läget och verksamheten under året.

 • Betalning av fakturor, skatter och löner

  Har ni arvoderad personal eller förtroendevalda betalas ersättningar till anställda och förtroendevalda ut i rätt tid och med rätt belopp. Vi kontrollerar om er förening är momspliktig, om så är fallet sammanställs, beräknas och redovisas er in- och utgående moms.

 • Avisering och betalningspåminnelser

  SVEFAB tillser att hyres- och avgiftsavier sänds ut till era medlemmar och/eller hyresgäster. Vi bevakar också att betalning sker och sköter inkassohanteringen ifall betalning mot någon förmodan skulle utebli, allt för att säkerställa era intäkter.

 • Lägenhetsregister, mäklarbild, överlåtelser och panter

  I lägenhetsförteckningen är ett register på vilka som äger bostadsrätterna i förening, hur mycket de förvärvades för och när, pantsättningar för respektive bostadsrätt med mera. Vi hjälper er att se till att lägenhetsförteckningen är ständigt uppdaterad och korrekt. Vi noterar vilka panter som finns och i vilken ordning de tagits ut för den aktuella lägenheten, levererar mäklarbilder samt aviserar överlåtelseavgifter och panter.

 • Personlig rådgivning

  Hos oss får du en egen kontaktperson, med vilken ni får hjälp och support med det ni kan tänkas behöva för att känna er trygga i den ekonomiska förvaltningen.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter