Hem » Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete » Norrskenets KMA-policy

Norrskenets kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöpolicy

Norrskenet bevarar värden för framtiden genom att bedriva kvalitetssäkrad teknisk, ekonomisk och administrativ förvaltning i Norrland.

Norrskenet skall vara kundernas förstahandsval när det gäller kvalitets-och miljösäkrad förvaltning genom att erbjuda kunderna verksamhetsanpassade lösningar. Alla delar i vår verksamhet omfattas av vårt interna förbättringsarbete som syftar till att optimera kundnyttan. All vår verksamhet bedrivs på ett hållbart sätt, vilket innebär att miljö -och sociala aspekter beaktas i alla processer.

Vår viktigaste resurs är våra medarbetare och vårt mål är att erbjuda stimulerande arbete med god gemenskap i en trygg och säker arbetsmiljö.

Norrskenet når framgång i kvalitetsarbete genom att:

 • Leverera överenskommet uppdrag på avtalad tid.
 • Vara professionell i alla kundrelationer.
 • Säkerställa engagerade och kompetenta medarbetare.
 • Samverka med leverantörer kring relevanta kvalitetsaspekter.

Norrskenet når framgång i miljöarbete genom att:

 • Ständigt förbättra miljöprestanda och förebygga föroreningar.
 • Kommunicera miljöarbetet såväl internt som externt.
 • Följa lagstiftning och andra relevanta miljökrav.
 • Samverka med leverjantörer och myndigheter kring relevanta miljöaspekter.

Norrskenet når framgång i arbetsmiljöarbete genom att:

 • I samråd och medverkan mellan anställda och ledning genomförs ett systematiskt arbetsmiljöarbete för att förebygga och begränsa risken för olycksfall och arbetsskador.
 • Ha en god arbetsmiljö där medarbetare känner gemenskap och trygghet.
 • Ständigt arbeta för att förbättra arbetsmiljön, så att eventuella negativa faktorer kan hållas på en låg och kontrollerbar nivå.
 • Följa utvecklingen inom arbetsmiljöområdet samt snabbt införa eventuella nya direktiv och lagar.
 • På regelbundna arbetsplatsträffar diskuteras tillbud, arbetsmiljö, personal, och andra frågor.
 • Att regelbundet på arbetsplatsen göra översyn av arbetsmiljön och säkerheten.

Verksamhetssystemet är baserat på bl.a. kraven i ISO 45001:2018, ISO 9001 och 14001 som utgör basen i vårt arbete.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter