Hem » Hantering av Personuppgifter

Hantering av Personuppgifter

Den verksamhet som Norrskenet 559272-2572 bedriver innebär att vi behandlar personuppgifter. Sedan 25:e maj 2018 (senast uppdaterad 17.12.2020) har vi uppdaterat våra villkor för att de ska stämma med GDPR, (General Data Protection Regulation), som innebär ett ökat skydd för dina personuppgifter och för dig som nyttjar våra tjänster.
Vi behandlar dina personuppgifter exempelvis när du gör registrerar dig i vårt nyhetsbrev, gör en felanmälan eller beställning, både när du blir kund till och en tid efter att du lämnat oss som kund.
När du blir kund, eller på annat sätt nyttjar våra tjänster direkt eller indirekt (exempel genom att vi utför arbeten på uppdrag av din hyresvärd eller bostadsrättsförening) ger du också samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter inom ramen för vad som är nödvändigt för att vi ska kunna utföra vårt uppdrag.

Personuppgiftsansvarig

Norrskenet Service i Umeå AB (organisationsnummer: 559272-2572) är personuppgiftsansvarig och bestämmer ändamål och medel för behandlingen.

Kontaktuppgifter:
E-post: info@norrskenet.com
Adress: Kungsvägen 1
914 32 Nordmaling
Telefon: 090-186 500

Vi behandlar dina personuppgifter för att tillvarata våra rättigheter och skyldigheter under den tid vi levererar en tjänst till dig, eller din hyresvärd/bostadsrättsförening.
När du direkt eller indirekt blir kund hos oss behandlar vi dina personuppgifter för att kunna fullgöra och administrera våra skyldigheter som avtalspart.

Vilka personuppgifter måste du lämna?

För att kunna nyttja våra tjänster måste vissa personuppgifter lämnas. Samtycker du inte till detta har du ingen rättighet att exempelvis göra en felanmälan eller på annat sätt nyttja vårt tjänsteutbud. Du samtycker också till att vi på Norrskenet lämnar ut dina personuppgifter inom ramen för vad som är nödvändigt för att vi ska kunna utföra den tjänst du, din hyresvärd eller din bostadsrättsförening önskar. Det kan vara exempelvis en underleverantör till oss som behöver komma i kontakt med dig för att utföra felsökning eller reparation i din lägenhet.

Lagring, rensning och gallring

Dina personuppgifter kommer att lagras så länge du har ett pågående avtal eller annan relation till oss. Dina personuppgifter kan även komma att lagras hos oss för en längre period om så är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla våra åtaganden gentemot kunder, leverantörer och myndigheter.

Dina rättigheter

Dataskyddslagstiftningen ger dig ett antal rättigheter i förhållande till behandlingen av dina personuppgifter. Vi behandlar dina personuppgifter i den utsträckning det är nödvändigt för att uppfylla dina rättigheter.
Du har rätt att kostnadsfritt få information om hur Norrskenet behandlar dina personuppgifter. Du har även rätt att kostnadsfritt få en kopia av de personuppgifter som finns sparade.
Vidare har du, om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller ofullständig, rätt att begära att uppgiften ska rättas och/eller kompletteras.

Återkallat samtycke och rätten att bli glömd

I den utsträckning vi behandlar dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen. Du har även rätt att få personuppgifter raderade, exempelvis om du återkallar ditt samtycke. Det gör du genom att skicka e-post till info@norrskenet.com. Observera att ett återkallande av samtycke inte påverkar lagligheten av behandlingen av personuppgifterna innan samtycket återkallades.

Klagomål

Om du inte är nöjd med hur dina personuppgifter behandlas eller upplever att dina uppgifter blivit felaktigt hanterade har du möjlighet att lämna klagomål hos tillsynsmyndigheten, Datainspektionen, du hittar deras kontaktuppgifter på www.datainspektionen.se.