Offertförfrågan

Teknisk förvaltning

Teknisk förvaltning är själva grunden i en lyckad fastighetsskötsel och drift.

Vi vet att en välskött fastighet bibehåller eller till och med ökar i värde. Därför kan det vara mycket klokt att ta stöd för den tekniska förvaltningen, som för många är den krångligaste delen. God teknisk förvaltning kännetecknas av ett proaktivt och systematiskt arbetssätt gällande fastighetens underhållsbehov och förbättringspotential.

Norrskenet har lång erfarenhet och expertis med välutbildade fastighetstekniker inom de områden som krävs. Vi är gärna er tekniska förvaltare av bostadsrättföreningar eller hyresfastigheter i Umeå, Vännäs, Nordmaling och övriga Norrland.

Återkoppling, återkoppling och ännu mer återkoppling är enligt vår erfarenhet den viktigaste ingrediensen i en långsiktig och framgångsrik förvaltning med hög kundnöjdhet. Klicka och begär offert så återkommer vi med ett prisförslag för just er.

Våra tjänster inom teknisk förvaltning:

Vi jobbar med en långsiktig planering för er fastighets välmående och värde och erbjuder en rad olika tjänster inom teknisk förvaltning så som:

 • Administration av avtalsdokument
  Administration kan vara krångligt. Vi säkerställer en effektiv och säker administration av era avtalsdokument.

 

 • Bevakning av myndighetskrav
  En teknisk förvaltare har den nödvändiga helhetssynen och hjälper er att bevaka myndighetskrav och åtgärda det som behövs för att uppfylla dem.

 

 • Första kontakt vid jour
  Störande grannar, läckande ledningar eller andra störningar? Vi erbjuder alltid direkt kontakt med vår kundtjänst och jour dygnet runt för er bostadsrättsförening eller fastighet.

 

 • Försäkrings- och skadeadministration
  I tjänsten teknisk förvaltning hanterar vi även administration av skadeärenden och kan ta ett helhetsansvar för kontakter med inblandade aktörer.

 

 • Tekniskt stöd till styrelsen
  Det finns många lagar och förordningar att förhålla sig till för driften av en fastighet eller bostadsrättsförening. Den tekniska förvaltaren ser till att styrelsen och myndigheterna alltid har rätt underlag.

 

 • Upphandling av material och tjänster
  En teknisk förvaltare kan även hjälpa till i rollen av oberoende expertrådgivare mot styrelsen med upprättandet av förfrågningsunderlag och anbudsjämförelser.

 

 • Uppdatering av underhållsplan
  En underhållsplan är grunden i en god fastighetsförvaltning. Den möjliggör ett proaktivt och strukturerat underhållsarbete.

Fördelar


Alltid rätt kompetens och erfarenhet:

Du kan luta dig tillbaka och vara trygg med att vi har den löpande översynen av din fastighet. Vi håller dig uppdaterad på vad som behöver göras och hur din fastighet mår och förser er med underlag när ni behöver fatta beslut.

 

En välskött fastighet mår bättre:
En teknisk förvaltare lär känna din fastighet och har bättre möjlighet att hinna upptäcka och åtgärda problem innan de blir en kostsam historia.

 

Kontroll på lagar och myndighetskrav:
Ni kan vara trygg med att vi alltid är uppdaterade kring gällande lagar och myndighetskrav och meddelar när nya ändringar bör göras, vilket ger er trygghet och tid över till annat.

 

En underhållsplan är lönsamt i längden:
En underhållsplan ger möjlighet till ett proaktivt arbetssätt och en långsiktig budgetering vilket är mer lönsamt i längden. Minskar problemen i fastigheten så ökar trivseln hos de boende.

 

 

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter

Norrskenet Fastighetsförvaltning
090-186500

Lokalkontor Vännäs
Hammargatan 21

Lokalkontor Nordmaling
Kungsvägen 51 B

Norrskenet Logo Webb