TEKNISK FÖRVALTNING

 

Vi håller oss kontinuerligt uppdaterade gällande vilka myndighetskrav som berör fastigheten och ser till att eventuella besiktningar och rapporter sker inom föreskriven tid. Våra förvaltare kan även hantera försäkringsfrågor vid exempelvis vattenskador.

Vi kan dessutom agera projektledare vid olika entreprenader och ser till att dessa utförs inom utlovad tid och i enlighet med uppsatta regelverk. Samt hjälpa till vid upphandlingar genom att upprätta förfrågningsunderlag, begära in offerter samt utvärdera dessa.

Norrskent kan även sköta ert systematiska brandskyddsarbete (SBA), hjälpa till med störningsärenden, samt med tillsyn/besiktning av bostäder i samband med exempelvis flytt.

 

I den tekniska förvaltning ingår bland annat:

 

  • Administration av avtalsdokument

 

  • Bevakning av myndighetskrav

 

  • Första kontakt vid störning

 

  • Försäkrings- och skadeadministration

 

  • Tekniskt stöd till styrelsen

 

  • Upphandling material och tjänster

 

  • Uppdatering av underhållsplan

 

Norrskenet Fastighetsförvaltning
090-186500

Lokalkontor Vännäs
Hammargatan 21

Lokalkontor Nordmaling
Kungsvägen 51 B

Norrskenet Logo Webb Liten