Hem » Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete

Kvalitets-, miljö- och arbetsmiljö­arbete

Hos oss på Norrskenet genomsyrar kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö allt vi gör, både internt och i våra uppdrag ute hos våra kunder. Vi har ett integrerat ledningssystem för kvalitet-, miljö- och arbetsmiljö och är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001. Detta är en viktig del av vår strategi att leverera högsta kvalitet till våra kunder samtidigt som vi tar ansvar för miljön och våra anställdas välbefinnande.

Vi är en ISO-certifierad verksamhet

För oss på Norrskenet är grunden till ett långsiktigt företagande att man arbetar aktivt med sitt kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöarbete. Detta är något vi gjort från dag ett, och nu under vårt tredje år har vi valt att ta det ett steg längre genom att ISO-certifiera oss den 13 februari 2023.

Här är våra ISO-certifieringar:

  • ISO 9001 (kvalitet)

  • ISO 14001 (miljö)

  • ISO 45001 (arbetsmiljö)

Dessa certifieringar är grundpelare för att skapa ett attraktivt företag där personalen trivs och kunderna känner sig trygga med högkvalitativa och miljöfokuserade tjänster.

För att leva upp till det målet planerar vi kvalitets- miljö- och arbetsmiljöarbetet genom väl genomtänkta rutiner och arbetsprocesser, ett aktivt arbete med avvikelser och förbättringar samt genom att sätta upp mål och handlingsplaner inom samtliga tre delar.

Läs mer: Norrskenets KMA-policy

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter