Konsultation inom fastighet och förvaltning

Vi på Norrskenet har en bred erfarenhet inom fastighetssektorn och kan erbjuda ett flertal konsulttjänster och interimslösningar till förvaltnings- och fastighetsbolag.

Fastighetsförvaltning och konsultation i Umeå och Norrland

Vi kan exempelvis träda in och sköta helheten i förvaltningen genom att ta roller som exempelvis VD, förvaltare eller förvaltningschef. I dessa roller hjälper vi er att identifiera, förvärva och utveckla ert fastighetsbestånd. Många fastigheter bär på dolda värden och vårt fokus i ett sådant här uppdrag kan vara att öka värdet genom att identifiera dessa dolda värden och hitta ny potential i era fastigheter. Vi har även stor erfarenhet av företagsutveckling, juridiska spörsmål, upphandlingsprocessen, personalrelaterade frågor, ledningssystem och ISO-certifiering.

Är du nyfiken på hur vi kan utveckla ditt fastighetsbestånd, eller behöver ni tillfällig stöttning vid sjukfrånvaro? Välkommen att kontakta oss för en diskussion redan idag!

Våra tjänster inom konsultation

Några exempel på roller vi kan erbjuda konsultation inom är:

  • Förvaltare

  • Förvaltningschef

  • Fastighetschef

  • VD

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter