Hem » Markskötsel

Markskötsel

Genom att satsa på en välskött utemiljö kring er fastighet skapas ett inbjudande helhetsintryck som får de boende att trivas.

Professionell markskötsel för en inbjudande omgivning

Våra fastighetsförvaltare i Umeå har en bred kompetens av markskötsel för alla typer av utomhusytor som planteringar, gräsmattor, gångstråk och lekplatser för att bara nämna några typer av grönytor vi kan förvalta. Våra uppdrag inom markskötsel riktar sig mot bostadsrättsföreningar, hyresfastigheter och lokaler i Umeå och över hela Norrland.

Välj själva om ni vill att vi tar helhetsansvaret med en heltäckande underhållsplan för er utemiljö eller kombinera våra tjänster inom markskötsel helt efter ert eget behov. Klicka och begär offert så återkommer vi med ett prisförslag för just er.

Våra tjänster inom markskötsel och utemiljö:

Vi erbjuder tjänster inom markskötsel och nyanläggning för fastigheter i hela Umeå och Norrland.

 • Gräsklippning och trimning

  Välklippta gräsytor och trimmade kanter ger ett mycket välskött intryck. Vi har rätt utrustning för gräsklippning av både små och stora gräsytor.

 • Ogräsbekämpning

  Vi ser till att gångstråk, markbeläggning och planteringsytor hålls rena från oönskad växtlighet. Självklart enbart med godkända och miljövänliga metoder.

 • Snöröjning och sandning

  Vi håller entréer, utrymningsvägar och gångvägar runt fastigheten skottade och fria från snö och halka för att skapa en trygg och god utemiljö även vintertid.

 • Trädgårdsskötsel

  Vår utbildade personal har hög kompetens inom plantering, omvårdnad och beskärning av träd, buskar, häckar, perenner och säsongsblommor. Vi hjälper även gärna till med trädgårdsdesign med växtförslag för nya planterings- och grönytor.

 • Belysning

  En väl upplyst närmiljö är viktigt ur både säkerhet och miljösynpunkt och skapar en trygg omgivning runt er fastighet. Vi säkerställer att utemiljön är rätt belyst, åtgärdar fel och kan genom vår expertis ge rekommendationer till förbättringar.

 • Renhållning och underhållssopning

  Rena ytor skapar trivsel. Vi hanterar både sandupptagning efter vinterns grusande och en löpande översyn för att säkerställa en ren, prydlig och säker närmiljö runt er fastighet.

 • Underhållsplaner

  Tillsammans med er kan vi upprätta en underhållsplan med hänsyn till er fastighets behov av skötsel sett över alla årstiderna. Vi tar ansvaret och förvaltar och förbättrar er utemiljö löpande under hela året.

Vanliga frågor och svar om markskötsel

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!Jag godkänner Norrskenets hantering av personnuppgifter