Norrskenet är nu ISO-certifierade!

ISO-certifierade

Vi är glada och stolta att kunna berätta för er att vi nu erhållit ISO-certifiering avseende kvalitet, miljö och arbetsmiljö. För oss på Norrskenet har alltid kvalitet, miljö och arbetsmiljö varit något vi arbetat väldigt hårt med, det känns fantastiskt att vi nu även har ett kvitto på det i form av en certifiering.

Vad innebär då en certifiering?

ISO 9001, ISO 14 001 och ISO 45001 är internationella standarder för certifiering av kvalitets, miljö respektive arbetsmiljöledningssystem i företag och andra organisationer. Certifikaten utfärdas av ett externt certifieringsföretag – i vårt fall Qvalify – som årligen genom revisioner på plats granskar att verksamheterna arbetar enligt de krav som ingår i standarden.

Det innebär att vi på ett systematiskt sätt arbetar med förbättringar i vår verksamhet vad gäller kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Våra kunder kan således alltid lita på att de får produkter av hög kvalitet med så låg miljöpåverkan som möjligt, levererad av trygga medarbetare.

Ett kvalitetsledningssystem enligt ISO 9001 säkerställer att verksamheten arbetar effektivt och strukturerat samt kontinuerlig förbättrar rutiner och processer. Standarden ISO 14001 hjälper organisationen att regelbundet se över verksamhetens miljöpåverkan såväl internt som i kundprojekt. En certifiering enligt ISO 45001 är ett sätt att visa, både internt och externt, att företaget är dedikerat till att systematiskt förbättra sitt arbetsmiljöarbete och uppfylla samt överträffa intressenters förväntningar inklusive lagkrav och krav från Arbetsmiljöverket.

Det faktum att vi nu är certifierade innebär en extra trygghet för alla våra kunder och samarbetspartners.

– Vi på Norrskenet har alltid haft ett stort fokus på kvalitet, miljö och arbetsmiljö därför känns det extra roligt att vi nu fått ett kvitto på att vi har effektiva processer för ledning och styrning av dessa delar. Det gör att våra kunder kan känna sig trygga med att vi levererar en hög kvalitet, samt att våra medarbetare trivs hos oss och har en säker och hälsosam arbetsplats, säger Lina Sjöström, VD på Norrskenet

ISO-certifierade!

Mer information samt vår KMA-policy finner du på vår hemsida.
Mer information om vårt certifieringsorgan finner du hos Qvalify.