Hyra ut lägenhet i andra hand

Vad är andrahandsuthyrning?

Andrahandsuthyrning innebär att en person som hyr eller äger sin bostad hyr ut denna till någon annan, under en begränsad period. De vanligaste skälen är provboende med sambo samt arbete eller studier på annan ort. Tuffa tider kan också bidra till att fler bostadsrättshavare vill skaffa en inneboende, eller hyra ut sin lägenhet i andra hand om de inte bor där under en tid.

Viktiga aspekter och råd för dig som fastighetsägare /styrelsemedlem

Andrahandsuthyrning kan vara en bra lösning för den som under en begränsad period inte har behov av sin lägenhet. Däremot medför andrahandsuthyrning också särskilda överväganden och ansvarsområden. För att säkerställa en smidig och laglig uthyrning för både hyresvärd och hyresgäst behöver man ta hänsyn till ett antal faktorer.

Viktig information för bostadsrättsinnehavare och förstahandshyresgäster

Viktigt att tänka på är att bostadsrättsinnehavaren, eller innehavaren av förstahandskontraktet, fortfarande är ansvarig för att hyra och avgift betalas i tid till fastighetsägaren. Om de som hyr lägenheten stör grannarna eller på annat sätt orsakar problem, är det ändå alltid förstahandshyresgästen eller i förekommande fall bostadsrättsinnehavaren som är ansvarig för att hantera detta.

Råd för bostadsföreningar

För er som förening kan det vara värt och tänka på att allt för många uthyrningar i andra hand kan vara till nackdel för föreningen, eftersom det kan leda till att det blir färre som engagerar sig i gemensamma aktiviteter såsom städdagar och informationsmöten. Detta är kanske i synnerhet en risk för lite mindre föreningar med färre lägenheter.

Får bostadsrättsinnehavare hyra ut i andra hand?

Ja, det är möjligt att hyra ut sin bostadsrätt i andra hand, men det måste finnas tillstånd från föreningen för att göra det och det måste finnas sakliga skäl. För att få tillstånd behöver man generellt lämna in en ansökan till styrelsen i vilken man specificerar skälen till uthyrningen, vem som ska bo där och hur länge. Vanligtvis ges tillstånd för en begränsad period, oftast ett år i taget.

Information om avgifter för andrahandsuthyrning i föreningsstadgarna

Tänk på att många föreningar tar ut en avgift för andrahandsuthyrning. Före den 1 juli 2014 har det däremot inte varit möjligt att ta ut en sådan avgift, och därför måste många äldre föreningar ändra sina stadgar innan de kan ta ut avgiften. Avgiften får som mest motsvara tio procent av prisbasbeloppet per år och lägenhet. Inget hindrar att föreningen tar ut en lägre avgift.

Skäl till att hyra ut bostadsrätt i andra hand

Skälen att hyra ut sin bostadsrätt kan vara många. Exempelvis kan det handla om att provbo med sin sambo, att man fått anställning på annan ort eller att man ämnar att sälja lägenheten framöver men inte kan göra detta just nu på grund av dålig marknad. Notera att det räcker med ”skäl”, en något lägre behovsgrad än den som gäller för hyreslägenheter.

Bostadsrättsförening på Tomtebo.

Får hyresgäster hyra ut i andra hand?

Många bostadsrättsföreningar har hyresrätter i sitt bestånd och reglerna är liknande, men inte identiska, med de som gäller för uthyrning av bostadsrätter. Det måste finnas beaktansvärda skäl för att hyra ut. Det kan exempelvis vara att man tillfälligt inte kan använda lägenheten själv på grund av sjukdom, arbete eller studier på annan ort eller provsamboende. Den viktigaste skillnaden mellan uthyrning av bostadsrätt och hyresrätt i andra hand är att den som vill hyra ut sin hyresrätt alltså måste ha ”beaktansvärda skäl”, medan den som har en bostadsrätt får hyra ut om det finns ”skäl”.

Viktiga riktlinjer för andrahandsuthyrning för en hyresrätt

Eventuella uthyrningar ska beviljas i förväg av er som styrelse eller dig som fastighetsägare, och den som inte respekterar detta riskerar att bli av med sin hyresrätt. Det är vanligt att man tidsbegränsar uthyrningen, ofta till sex eller tolv månader, därefter ska en ny ansökan göras. Detsamma gäller om det är en ny andrahandshyresgäst som flyttar in, detta då både ansökan och godkännande är personliga.

Om styrelsen/hyresvärden säger nej

Innan man går vidare med andrahandsuthyrning är det som ovan nämnt viktigt att man i god tid gör en ansökan till sin fastighetsägare/styrelse. Om denne inte godkänner uthyrningen kan den som söker ta sitt ärende till Hyresnämnden som prövar fallet.

Vänd dig till oss för professionellt stöd med andrahandsuthyrning

Som fastighetsägare är det inte ovanligt att möta utmaningar vid hantering av andrahandsuthyrning. Vi på Norrskenet erbjuder skräddarsydd hjälp och förvaltningsstöd för att underlätta processen för dig som fastighetsägare.

Varför välja oss på Norrskenet?

Vi har lång erfarenhet av fastighetsförvaltning och våra fastighetsförvaltare i Umeå är specialiserade på att stödja fastighetsägare i alla skeden av verksamheten. Vårt team av experter kan hjälpa dig att hantera de lagar och regler som behöver följas när man hyr ut lägenhet i andra hand. Varje fastighetsägares behov är unika, och vi strävar efter att skapa skräddarsydda lösningar som passar just dig och din fastighet. Du kan lita på oss för att vara tillgängliga och lyhörda för dina frågor och bekymmer.

Hyra ut lägenhet i andrahand.