Energibesparing och nya lagkrav för lysrör

Det har självklart inte undgått någon att elen har blivit dyr och att behovet av att se över förbrukningen är större än någonsin. Vi på Norrskenet arbetar kontinuerligt med att optimera driften av fastigheterna vi förvaltar för att minimera miljöpåverkan.

Tillgången till el har blivit så självklar att vi ofta använder den helt utan att fundera och därmed gör vi av med mer el än vi egentligen behöver. Genom att sänka er elförbrukning sparar ni både pengar och bidrar till minskade koldioxidutsläpp. Att minska elförbrukningen med 5-10 % kräver oftast relativt små förändringar. Nedan följer ett antal tips för energibesparing i det egna boendet, samt för fastigheten i stort.

Vi vill även passa på att upplysa om förändringar i lagstiftningen avseende lysrör, mer om det längre ner i mailet.

Uppvärmning

Uppvärmning

 • Undvik att ställa möbler framför eller ovanför radiatorerna eller på annat sätt blockera radiatorn. Rör heller inte ventilationsdonens inställning. Detta kan medföra ojämn temperatur.
 • Du kan utnyttja värmen från ugnen om den precis blivit använd. Ställ den på vid gavel efter användning så får du värmen därifrån.
 • Dåligt tätade dörrar och fönster kan släppa ut en tredjedel av den värme som används för att värma upp ditt hus. Därför är det viktigt att tillse att dessa har en väl fungerande tätningslist. 
Belysning

Belysning

 • Använd energieffektiva ljuskällor som LED-lampor, de är fem till sex gånger mer effektiva än halogenlampor och tio gånger mer effektiva än de gamla glödlamporna.
 • Överväg att sätta in närvarogivare som styr belysningen och/eller tidsstyrning.
 • Släck och stäng av när du lämnar rummet. Cirka 5 procent av ett hushålls elanvändning går till standby. 
Kontoret

Kontoret

 • Stäng av datorer, kopiatorer, skrivare etc. som inte används.
 • Flytta ditt skrivbord en bit från fönstret. Arbetsplatser nära fönstret kan lätt bli kalla eftersom fönstret isolerar sämre än den omgivande husväggen.
 • Ställ in energisparläge på datorerna istället för skärmsläckare.
 • Dra ur laddaren ur vägguttaget när mobilen är färdigladdad.
Köket

Köket

 • Kontrollera att dörrarna till kylen och frysen sluter tätt. Frosta även av frysen och rengör baksidan av kylen och frysen några gånger per år, om det går. Damm och smuts på kylaggregatet gör att det måste jobba hårdare och då förbrukas mer el.
 • Se till att du har rätt temperatur i kyl och frys. Kylen ska ha plus 4 grader och frysen minus 18 grader.
 • Om du ska tina mat från frysen så kan du låta den tina i kylen, då tar du tillvara på kylan. Räkna dock med att det tar länge tid innan maten tinat så att du kan använda den.
 • Fyll diskmaskinen helt innan du startar den.
 • Använd diskmaskinen, det går upp till fyra gånger mer energi att diska för hand. 
Lysrörsarmatur – Dags att uppdatera till LED?

Nya lagkrav lysrör

Redan i höst kommer man att sluta tillverka och fasa ut de vanligaste ljuskällorna som kan sitta installerade i era fastigheter. Först ut är T8 & T5 lysrör (kompaktlysrör och diverse andra ljuskällor som innehåller kvicksilver kommer även de att fasas ut med tiden).

Här får man som fastighetsägare se möjligheten att istället byta ut sina gamla armaturer mot LED-armaturer, vilket brukar kunna minska energiförbrukningen för belysningen med c:a 60-80 % av vad ni har idag. LED-lampor har även fördelen att den har c:a 3 gånger längre livslängd än konventionella lysrör. 

Så det är värt att göra en inventering och se vilken belysning ni har i era trapphus, källare och vindar för att vara förberedda.


Fler användbara tips hittar ni på vår FAQ.

Som vanligt, har ni frågor eller funderingar är ni alltid mer än välkomna att kontakta oss på Norrskenet för tips och råd!

info@norrskenet.com
090-186 500

För att prenumerera på vårt nyhetsbrev och få det direkt i mailen, klicka här.

www.norrskenet.com